Onafhankelijke taxateurs van bedrijfsmatig onroerend goed
snel, secuur en scherp

Beleid omtrent verwerking van persoonsgegevens

Onafhankelijke Taxateurs Nederlands B.V.

Vredehofstraat 13 | 3761 HA Soest | 035 - 603 45 67 | www.otnl.nl

Mei 2018

 

1. Interne maatregelen

1.1 Bestuur

Het bestuur van Onafhankelijke Taxateurs Nederlands B.V (hierna: OTN) is op de hoogte van de op de bestuursleden rustende verplichting om de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

 

1.2 Privacy officer

Als privacy officer is aangesteld dhr. M.L. Stelloo. De Privacy Officer is geen functionaris voor de gegevensbescherming (FG) in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Indien je vragen hebt over dit beleid omtrent verwerking persoonsgegevens of anderszins over de verwerking van jouw persoonsgegevens, mail dan naar info@otnl.nl.

 

1.3 Protocol omtrent verwerking persoonsgegevens

Een protocol omtrent verwerking persoonsgegevens is opgesteld. Dit protocol is uitsluitend toegankelijk voor bestuur en werknemers.

 

1.4 Verklaring omtrent verwerking persoonsgegevens (privacy statement)

Een verklaring omtrent verwerking persoonsgegevens is opgesteld. Deze verklaring is te raadplegen  via  de volgende link: Privacy statement OTNL

 

1.5 Register inhoudende verwerking persoonsgegevens

Een register inhoudende verwerking persoonsgegevens wordt bijgehouden. Het bestuur en de privacy officer van OTN is verantwoordelijk voor het bijwerken en aanvullen van dit register.

 

2. Externe maatregelen

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OTN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

OTN verstrekt jouw gegevens aan de volgende derden:

  • werknemers van OTN die deze informatie vereisen om hun functie te kunnen uitoefenen;
  • bedrijven die de producten en diensten die wij u verstrekken, ondersteunen;
  • elke persoon waarvoor u ons toestemming geeft;
  • officiële instanties ter opsporing en preventie van criminele activiteiten, bv. witwasoperaties, diefstal, fraude, terrorisme, cybercriminaliteit.

Vraag nu het gratis boekje aan “Vastgoed en Taxatie” van auteur Herman G.M. Wentzel MRE MRICS RT

Vraag nu een offerte aan voor de taxatie van uw commercieel vastgoed.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Efficiënt en laagdrempelig

  • Voor alle taxaties van commercieel vastgoed
  • Volstrekt onafhankelijk 
  • Onderbouwde taxatie 
  • Ook kleinere objecten 
  • In zeer korte tijd een RICS-taxatie