Onafhankelijke taxateurs van bedrijfsmatig onroerend goed
snel, secuur en scherp

Energielabel van invloed op waarde van kantoorpand

Gebouwen dragen voor 40% bij aan het totale energiegebruik in Nederland. In het kader van verduurzaming zet het kabinet daarom in op verbetering van het energielabel van kantoorpanden. Kantoorpanden groter dan 100 m2 moeten voor 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit is nu wettelijk vastgelegd en in november 2018 ook gepubliceerd in het Staatsblad.

Lees meer

ABN Amro en IBM introduceren blockchain bij commercieel vastgoed

ABN Amro is met IBM aan een test begonnen om blockchain technologieën te gebruiken bij vastgoedtransacties. Blockchain is een database waarin steeds meer data worden toegevoegd. Dit helpt bij het uitwisselen van data en is bestand tegen manipulatie en vervalsing. De pilot is gericht op klanten voor commercieel vastgoed van ABN Amro.

Lees meer

AFM en DNB vraagt om onafhankelijkheid taxateurs

Recent is een NVM-taxateur in een negatief daglicht gesteld. De NVM neemt dergelijke meldingen serieus en heeft aangegeven dat iedere NVM-taxateur onder tuchtrechtelijk toezicht staat en heeft een intern onderzoek gestart naar de betreffende taxateur. Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek wordt bekeken of de NVM zelfstandig een klacht indient bij de tuchtrechter.

Lees meer

WOZ Scan door Onafhankelijk Taxateurs Nederland

Op grond van de Wet WOZ worden alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks getaxeerd. Het is van groot belang dat de WOZ waarde van uw vastgoed juist is. De WOZ-waarde speelt een rol bij verschillende belastingen:
• fiscale afschrijving binnen de vennootschapsbelasting
• inkomstenbelasting
• waterschapsbelastingen

Lees meer

Verscherpte regels voor onafhankelijke taxaties vastgoed

Bij het -in oprichting zijnde- taxatieregister NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) worden nieuwe regels toegepast. Deze zijn vergelijkbaar met de regels voor accountantskantoren. Voor beursgenoteerde bedrijven mogen accountantskantoren geen adviestaken meer uitvoeren én tegelijk ook de jaarrekening opmaken. Doel is de objectiviteit en onafhankelijkheid te garanderen. Voor de taxateurs vastgoed gaan vergelijkbare regels gelden.

Lees meer

Onafhankelijk Taxateurs Nederland in VastgoedJournaal vanwege toetreding tot StiVAD

Onafhankelijk Taxateurs Nederland is toegetreden tot de Stichting Vastgoeddata (StiVAD). StiVAD heeft als doel om de transparantie op de vastgoedmarkt te verbeteren. StiVAD beheert een landelijk register voor beleggingstransacties.

Lees meer

Taxateurs Register NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs)

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is opgericht met als doel het borgen van de vakbekwaamheid en ethiek van de vastgoedtaxateurs in Nederland. Het register moet bijdragen aan grotere transparantie van vastgoed taxaties. Alle taxateurs van vastgoed worden opgenomen in 1 centraal register. De noodzaak voor dit register is ontstaan door toenemende (inter)nationale regelgeving en de voortschrijdende professionalisering van het taxatievak.

Lees meer

Herman Wentzel MRICS RRV RT toegetreden tot de directie van Onafhankelijke Taxateurs Nederland

Wentzel is ruim 19 jaar werkzaam in het taxatievak waarvan de laatste 14 jaar bij Troostwijk Taxaties. Direct na zijn studie aan de HEAO in Groningen heeft hij zich gespecialiseerd in taxaties in het kader van de Wet WOZ in Amsterdam.

Lees meer

Transparantie onroerend goed taxaties kan beter

Dit blijkt uit een onderzoek van softwarespecialist Reasult. Volgens Reasult blijkt dat beleggers in vastgoed grote waarde hechten aan transparantie bij vastgoed taxaties. Ook streven ze naar een hogere kwaliteit en betere vergelijkingen van vastgoed taxaties. Commerciële beleggers in vastgoed en woningcorporatie zijn het erover eens dat het beter kan.

Lees meer

Oprichting taxateurregister

Sedert 2 jaar wordt er gewerkt aan de oprichting van een register dat ervoor moet zorgen dat vastgoed taxateurs onafhankelijk te werk gaan. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de vastgoedsector overleggen over de gedragsregels die de basis moeten vormen voor het register. Op 31 december 2014 is er een stichting geregistreerd. Volgens projectleider Eric Martens zijn er al veel stappen genomen in het proces. Er is al een blauwdruk voor de organisatie en er wordt aan de statuten gewerkt.

Lees meer

PTA publiceert 'good practices' taxaties vastgoed

Het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) heeft 'good practices' gepubliceerd als verdere uitwerking op de eerder gepresenteerde 28 aanbevelingen. PTA stelt dat taxateurs transparanter moeten worden over de gehanteerde aannames en uitgangspunten. Bijvoorbeeld: als de waarde wordt bepaald uitgaande van 'toekomstige volledige verhuur' kan dat misleidend zijn, aldus PTA.

Lees meer

Taxateurs vastgoed in 1 register ten behoeve van verbetering kwaliteit

Drie bestaande registers van taxateurs vastgoed (waaronder RICS) gaan 1 nieuwe stichting vormen voor alle vastgoedtaxateurs. Het centrale register stelt kwaliteitseisen en gedragsregels voor de taxateurs vastgoed. Ook de controle op naleving van de regels wordt door het register gedaan.

Lees meer

Locatie huurwoningen belangrijker voor de huurprijs

De WOZ-waarde van een huurwoning gaat in het woningwaarderingsstelsel ('puntensysteem') een rol spelen. Het puntensysteem werkt op dit moment op basis van oppervlakte en voorzieningen zoals keuken, sanitair en energieprestaties, en niet op de gewildheid en de locatie.

Lees meer

WOZ-taxaties niet op orde bij veel gemeenten

Dit zijn onder meer Amsterdam, Delft, Harlingen, Emmen en De Bilt. De Waarderingskamer controleert of gemeenten woonhuizen correct taxeren. Gemeenten taxeren huizen jaarlijks voor de WOZ. De WOZ-taxatie van een huis bepaalt de belasting die eigenaren betalen: hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de belasting.

Lees meer

Van Lanschot in 2014 lagere voorzieningen op vastgoed kredieten

De winst van van Lanschot Bankiers werd in het eerste halfjaar van 2014 gunstig beïnvloed door lagere voorzieningen op slechte kredieten. De voorzieningen bedroegen € 35,5 mln., 14% lager dan in dezelfde periode in 2013.

Lees meer

Ontwikkelingen kantorenmarkt in de randstad in het eerste halfjaar 2014 matig

De randstad laat een divers beeld zien wat betreft de huur en verhuur van kantoorruimte. Den Haag en Amsterdam doen het redelijk goed; Rotterdam, Utrecht en Schiphol kampen met een tegenvallende vraag naar kantoren. Dit blijkt uit de rapportage Kantorenmarkt Randstad voorjaar 2014 van NVM.

Lees meer

Taxateurs anno 2014

Op woensdag 4 juni 2014 is tijdens de Provada een debat gevoerd over taxateurs en taxaties 2014. Het debat is geleid door Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL.

Lees meer

Taxateur Joekie Brons van Onafhankelijke Taxateurs Nederland beoordeelt Vestia portefeuille

De opbrengst van woningcomplexen bij verkoop in een grote portefeuille kan nog wel eens behoorlijk tegenvallen. Hoe verhoudt de marktwaarde van woningcomplexen zich tot deze opbrengst?

Lees meer

Taxaties ingehaald door opbrengsten op woningveilingen?

Volgens de Rotterdamse notaris van Heeswijk brengen huizen op de veiling de laatste tijd meer op dan taxateurs vooraf schatten. De opbrengst is gemiddeld een kwart hoger dan de taxatie en stijgt soms zelfs uit boven de door taxateurs voorspelde koopprijs op de vrije markt.

Lees meer

Huiseigenaar overschat waarde woning

Huiseigenaren overschatten de waarde van hun eigen woning. Zelfs na een periode met waardedalingen hebben woningbezitters een te positief beeld van de waarde van hun woning.Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Bank.

Lees meer

Archief

Vraag nu het gratis boekje aan “Vastgoed en Taxatie” van auteur Herman G.M. Wentzel MRE MRICS RT

Vraag nu een offerte aan voor de taxatie van uw commercieel vastgoed.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Efficiënt en laagdrempelig

  • Voor alle taxaties van commercieel vastgoed
  • Volstrekt onafhankelijk 
  • Onderbouwde taxatie 
  • Ook kleinere objecten 
  • In zeer korte tijd een RICS-taxatie