Onafhankelijke taxateurs van bedrijfsmatig onroerend goed
snel, secuur en scherp

Banken exclusieve opdrachtgevers taxateurs

Vier brancheorganisaties van makelaars en taxateurs hebben er onlangs voor gepleit dat in het vervolg alleen hypotheekverstrekkende banken opdracht voor financieringstaxaties mogen geven. Nu kunnen in principe alle betrokken partijen een taxateur inschakelen. Er zijn echter de afgelopen tijd verdachte hypotheken aan het licht gekomen die de Nationale Hypotheek Garantie benadelen. Verkopers en makelaars hebben belang bij een hoge taxatie. De koper is juist beter uit met een lage taxatie. Alleen de hypotheekverstrekkende bank is gebaat bij een reële waardering, zo redeneren de brancheorganisaties. Overigens kan hier tegenin worden gebracht dat ook de banken liever hoge bedragen zien, want zij streven allemaal naar een zo groot mogelijke hypotheekportefeuille.

Bij commercieel vastgoed liggen de zaken iets anders. Ten eerste vinden hier naast de financieringstaxaties ook waarderingen plaats ten behoeve van de jaarstukken. Deze vallen uiteraard buiten de hiervoor bedoelde discussie. Maar ook al gaat het om financiering, beleggers en eigenaren van commercieel onroerend goed zoeken steeds de marktprijs op. Te hoge taxaties verstoren de marktwerking en zullen mogelijke kopers afschrikken. Bovendien moeten beursgenoteerde ondernemingen tegenwoordig hun jaarrekening opmaken overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (IFRS) en deze standaarden schrijven onder meer voor dat niet alleen het taxatiebedrag, maar ook de grondslagen voor die waardering bekend moeten zijn. Dit is een belangrijke stap in de richting van meer transparantie in de vastgoedmarkt.

Vraag nu het gratis boekje aan “Vastgoed en Taxatie” van auteur Herman G.M. Wentzel MRE MRICS RT

Vraag nu een offerte aan voor de taxatie van uw commercieel vastgoed.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Efficiënt en laagdrempelig

  • Voor alle taxaties van commercieel vastgoed
  • Volstrekt onafhankelijk 
  • Onderbouwde taxatie 
  • Ook kleinere objecten 
  • In zeer korte tijd een RICS-taxatie