Onafhankelijke taxateurs van bedrijfsmatig onroerend goed
snel, secuur en scherp

Correcte waardering in belang van economie

Een fors deel van de beleggers in commercieel vastgoed moet de komende tijd nieuwe financiering aantrekken. Het is goed mogelijk dat zij daarbij op problemen stuiten. Gewaarschuwd door de gewijzigde marktomstandigheden (veel leegstand) en door de Nederlandsche Bank, zullen de banken in dit land kritischer naar de werkelijke waarde van het vastgoed kijken, dat als onderpand voor de leningen wordt aangeboden. De juiste waardering van het commercieel vastgoed is van cruciaal belang voor de stabiliteit van de economie. Eerder hebben we al gezien hoe het gemarchandeer met “rommelhypotheken” tot de kredietcrisis kon leiden. Kenmerkend voor de rommelhypotheken zijn de (vermoedelijk) onjuiste waarderingen van de onderpanden en

het algehele gebrek aan transparantie. Zolang niemand ergens naar vraagt, is er niets aan de hand, maar als marktpartijen vragen gaan stellen, is de kans groot dat blijkt dat het stelsel op drijfzand is gebouwd. Een nieuwe kredietcrisis is dan zeker niet uit te sluiten.

De Nederlandsche Bank dringt al een poos aan op het transparant maken van de markt voor commercieel vastgoed en op het juist waarderen van de onderpanden. Tegelijkertijd constateert DNB dat beleggers / eigenaren nog maar nauwelijks begonnen zijn met het afwaarderen van hun bezittingen tot de reële marktwaarde. Het verwijt aan de taxatiebranche is dan dat er altijd wel een taxateur te vinden is die bereid is om een (te) hoge taxatieprijs te noemen. Het valt ook lang niet altijd mee om tot een juiste waardering te komen. Als een taxateur de vergelijkende methode toepast, dan weet hij wellicht wat de huurprijs is van het vergelijkbare pand van de buren, maar hij weet niet hoeveel korting de buurman moet geven om de huurder in huis te houden. En een bedrijfspand dat leeg staat op een B-locatie? Dat wordt wellicht nooit meer verhuurd of verkocht. Heeft u een reële marktprijs in gedachte? Ook de Nederlandsche Bank erkent dat het juist bepalen van de marktwaarde in veel gevallen problematisch is.

Vraag nu het gratis boekje aan “Vastgoed en Taxatie” van auteur Herman G.M. Wentzel MRE MRICS RT

Vraag nu een offerte aan voor de taxatie van uw commercieel vastgoed.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Efficiënt en laagdrempelig

  • Voor alle taxaties van commercieel vastgoed
  • Volstrekt onafhankelijk 
  • Onderbouwde taxatie 
  • Ook kleinere objecten 
  • In zeer korte tijd een RICS-taxatie