Onafhankelijke taxateurs van bedrijfsmatig onroerend goed
snel, secuur en scherp

Taxateur in de spotlight

Met de snelle opkomst van internationale asset managers en vastgoedfondsen is ook de taxatiebranche in een stroomversnelling gekomen. Pensioenfondsen en particuliere beleggers eisen van de vastgoedfondsen een grondige doorlichting van aan te schaffen vastgoed, zoals zij ook op de hoogte willen blijven van de actuele waarde van eerder aangeschaft onroerend goed. Tot dusverre laten beleggers hun commercieel vastgoed doorgaans één keer in de drie jaar hertaxeren, maar de trend is deze frequentie fors te verhogen naar minimaal eens per jaar. Dit betekent werk aan de winkel voor de Nederlandse vastgoedtaxateurs, die tegelijkertijd te maken krijgen met striktere regelgeving om het taxatievak te professionaliseren. De Nederlandse taxatiepraktijk van commercieel vastgoed wordt daarbij vergeleken met de uitgangspunten van de IVCS (International Valuation Standards Committee). Deze internationale richtlijnen zijn in bepaalde gevallen veel strikter dan wat we tot dusverre hier gewend zijn. Als voorbeeld kan een situatie worden geschetst van onderhandse verkoop van onroerend goed, waarbij niet duidelijk is of koper en verkoper voldoende afstand tot elkaar hebben. In dergelijke gevallen kan er een grote (en onwenselijke) kloof ontstaan tussen taxatiewaarde en de uiteindelijke transactieprijs.

Vraag nu het gratis boekje aan “Vastgoed en Taxatie” van auteur Herman G.M. Wentzel MRE MRICS RT

Vraag nu een offerte aan voor de taxatie van uw commercieel vastgoed.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Efficiënt en laagdrempelig

  • Voor alle taxaties van commercieel vastgoed
  • Volstrekt onafhankelijk 
  • Onderbouwde taxatie 
  • Ook kleinere objecten 
  • In zeer korte tijd een RICS-taxatie