Onafhankelijke taxateurs van bedrijfsmatig onroerend goed
snel, secuur en scherp

Landelijk tuchtrecht taxateurs?

Eén van de 28 aanbevelingen in het rapport van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) gaat over de inrichting van landelijk tuchtrecht voor taxateurs en een klachtenprocedure waaraan taxateurs zich dienen te houden. Het definitieve rapport van de PTA, dat vorig jaar al in conceptversie verscheen, werd gisteren op de vakbeurs Provada gepresenteerd. De bij de presentatie aanwezige professionals toonden zich positief over de aanbevelingen, waarin de markt verenigd wordt in gezamenlijke standaarden, methodieken en waardebegrippen, plus samenwerking op gebieden als opleidingen, tuchtrecht en het delen van vakinformatie. Het rapport gaat specifiek in op de inrichting van klacht- en tuchtrecht dat voor alle vastgoedtaxateurs van toepassing zou moeten zijn. Het platform wil met de betreffende brancheorganisaties verder samenwerken om de aanbeveling uit te werken in richtlijnen en gedragscodes. Op korte termijn zullen door het platform alvast best practices worden opgesteld ten aanzien van de werkzaamheden en rapportages van taxateurs.

Vraag nu het gratis boekje aan “Vastgoed en Taxatie” van auteur Herman G.M. Wentzel MRE MRICS RT

Vraag nu een offerte aan voor de taxatie van uw commercieel vastgoed.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Efficiënt en laagdrempelig

  • Voor alle taxaties van commercieel vastgoed
  • Volstrekt onafhankelijk 
  • Onderbouwde taxatie 
  • Ook kleinere objecten 
  • In zeer korte tijd een RICS-taxatie