Onafhankelijke taxateurs van bedrijfsmatig onroerend goed
snel, secuur en scherp

Leegstand winkelpanden aanpakken

In vrijwel alle winkelstraten en winkelcentra in dit land neemt de leegstand toe. De economische crisis doet zich gelden onder de winkeliers en dat is alleen nog maar het conjuncturele deel van het verhaal. De sterk gestegen populariteit van het internet-winkelen is de structurele component, waardoor het te verwachten is dat winkelleegstand een blijvend fenomeen is, ook al gaat de economie weer aantrekken. Winkelleegstand treft nu al rond de 15% van het totale winkelaanbod en in diverse gemeenten ligt dit percentage zelfs aanmerkelijk hoger. De waarde van de winkelpanden staat daarmee onder druk. Nu al verlangen financiers in toenemende mate onafhankelijke hertaxaties van deze soort van commercieel onroerend goed.

 

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de boeg zetten steeds meer politieke partijen het onderwerp winkelleegstand op de agenda. In diverse steden hebben politieke partijen tijdelijk een leegstaande winkel afgehuurd, om van daaruit campagne te voeren. Zij haken daarmee in op de rage van pop-up stores en zij vestigen ‘hands-on’ de aandacht op leegstand.

Of dit helpt, moet nog worden afgewacht. In de afgelopen jaren hebben vele wethouders en gemeenteraadsleden meer aandacht getoond voor het prestige van uitbreidingsprojecten dan voor de macro- en micro-economische onderbouwing van die projecten. Als twee buurgemeenten beide besluiten een nieuw winkelcentrum te bouwen, dan kan men wachten op problemen, zoals leegstand. Immers, de klant kan maar één keer zijn geld uitgeven, en dat doet hij bovendien steeds vaker via het internet.

Vraag nu het gratis boekje aan “Vastgoed en Taxatie” van auteur Herman G.M. Wentzel MRE MRICS RT

Vraag nu een offerte aan voor de taxatie van uw commercieel vastgoed.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Efficiënt en laagdrempelig

  • Voor alle taxaties van commercieel vastgoed
  • Volstrekt onafhankelijk 
  • Onderbouwde taxatie 
  • Ook kleinere objecten 
  • In zeer korte tijd een RICS-taxatie