Onafhankelijke taxateurs van bedrijfsmatig onroerend goed
snel, secuur en scherp

Amersfoortse kantorenmarkt beoordeeld door RICS taxateurs Onafhankelijke Taxateurs Nederland

Amersfoortse kantorenmarkt beoordeeld door RICS taxateurs Onafhankelijke Taxateurs Nederland

De RICS taxateurs van Onafhankelijk Taxateurs Nederland doen in het kader van taxaties regelmatig onderzoek naar de status van de diverse vastgoedmarkten. Een korte samenvatting publiceren wij op de website. De vastgoedmarkt kantoren in Amersfoort is deze keer aan de beurt.

 

Kantoorpanden in Amersfoort

De gemeente Amersfoort telt circa 150.000 inwoners en ruim 80.000 banen. De kantoren beslaan circa 850.000 m². De belangrijkste kantoorlocaties in Amersfoort zijn het centrum-/stationsgebied (400.000 m²),  De Hoef  (220.000 m²) en Calveen (70.000 m²). Nieuwbouw van kantoren is nog mogelijk in het stationsgebied en op kantorenpark Podium (Vathorst). Per inwoner telt Amersfoort 5,7 m² kantoorruimte. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde van 2,9.

 

 

 

Kantoren Amersfoort: leegstand en huurprijzen

De leegstand van de kantoren in Amersfoort bedraagt ca. 20 %. Dat is meer dan het landelijke gemiddelde. Het aanbod aan kantoren in Amersfoort is bovengemiddeld hoog, er zit de laatste tijd wel verbetering in de opname (nieuwe ingebruikname van kantoren). Er blijft sprake van een ruime markt met neerwaartse druk op de huurprijzen. Dat is ongunstig voor de eigenaren en gunstig voor de huurders. De stad ondervindt ook de nadelen van grote verplaatsingen van hoofdkantoren naar andere gemeenten. Zo hebben recent diverse grote bedrijven aangekondigd uit Amersfoort te vertrekken, waaronder AKZO Nobel, Achmea en De Amersfoortse.

 

Aanbod van kantoren in Amersfoort

Het kantorenaanbod in Amersfoort is in 2013 gedaald tot 165.000 m². 40% is te vinden op De Hoef (langs snelweg A1) en 60.000 m² in het gebied centrum/station/stadsring.

Ongeveer 20% van de totale voorraad van Amersfoort wordt voor verhuur/verkoop aangeboden. Vooral de De Hoef (30%), Calveen (26%) en De Brand (43%) kennen een hoog aanbodpercentage.

 Meer dan de helft van het totale aanbod in Amersfoort wordt al langer dan drie jaar aangeboden en kan als incourant worden beschouwd.

 

 

Huurprijzen van kantoren dalen

De huurprijzen voor kantoorruimte in Amersfoort staan de laatste jaren op alle locaties onder druk. Gemiddeld liggen de huurprijzen tussen de € 80 en € 150 per m² per jaar. De huurprijzen voor moderne kantoorruimte in het stationsgebied liggen aan de bovenkant van die bandbreedte. Door het overaanbod op de diverse bedrijvenparken aan de randen van Amersfoort (vooral langs snelweg A1) zijn de huurprijzen hier het sterkst gedaald. De gemiddelde vraaghuurprijs voor kantoorruimte in Amersfoort daalde in 2013 van € 129 naar € 122 per m².

 

 

Opname van kantoorruimte Amersfoort

De opname van kantoorruimte in Amersfoort laat de afgelopen jaren een stabiel beeld zien, met een gemiddeld niveau van 37.000 m² per jaar. In 2013 werd in totaal 36.000 m² kantoorruimte opgenomen, verdeeld over 37 transacties. Het gemiddelde transactiemetrage lag met 970 hoger dan in voorgaande jaren.

Ruim 30% van de opname had plaats in het gebied centrum/station/stadsring. Op De Hoef werd 5.400 m² opgenomen en op Calveen 5.700 m². Van de opname kwam 35% voor rekening van zakelijke en overige commerciële dienstverleners, gevolgd door instellingen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs (25%) en de ict-sector (22%).

 

 

Vooruitzichten kantoren Amersfoort

Vanwege de centrale ligging in Nederland, de goede ontsluiting via zowel het spoor als de snelweg (A1, A28) en de hoog opgeleide beroepsbevolking blijft Amersfoort aantrekkelijk als vestigingsplaats voor kantoorfuncties. Toch worden de vooruitzichten voor de kantorenmarkt in Amersfoort de komende jaren naar verwachting bepaald door een verdere toename van het aanbod en een lagere vraag naar kantoorruimte. De huurprijzen blijven daardoor onder druk staan en daarmee de waarde van de kantoren.

In het stationsgebied zal het aanbod op korte termijn toenemen doordat diverse grote gebruikers hun kantoor naar elders verplaatsen. De goede bereikbaarheid met het OV en de relatief moderne kantoorpanden zijn pluspunten voor deze locatie. De leegstand op de diverse bedrijvenparken langs de snelwegen van Amersfoort (De Hoef/Calveen/De Brand) krijgen een structureel karakter. De kansen op verhuur zijn klein en herbestemming is vanwege de aard en ligging slechts beperkt mogelijk. Positief is dat de gemeente Amersfoort zich inspant om het vestigingsklimaat te verbeteren en de leegstand terug te dringen. Ook zijn marktpartijen en gemeente nog altijd terughoudend met nieuwbouw.

 

Meer weten over de waardering van kantoren en RICS taxaties

Vraag nu het gratis boekje aan “Vastgoed en Taxatie” van auteur Herman G.M. Wentzel MRE MRICS RT

Vraag nu een offerte aan voor de taxatie van uw commercieel vastgoed.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Efficiënt en laagdrempelig

  • Voor alle taxaties van commercieel vastgoed
  • Volstrekt onafhankelijk 
  • Onderbouwde taxatie 
  • Ook kleinere objecten 
  • In zeer korte tijd een RICS-taxatie