Onafhankelijke taxateurs van bedrijfsmatig onroerend goed
snel, secuur en scherp

Diensten van Onafhankelijke Taxateurs Nederland

Waardebepaling waar u op kunt rekenen.

Taxaties van commercieel vastgoed t.b.v.:

 • Balanswaardering
 • Performance meting
 • (Her)financiering

 

OTN is gespecialiseerd in RICS-taxaties van commercieel vastgoed en de daarmee samenhangende functies. In dit verband kan worden gedacht aan:

 • Taxatie van (bouw)grond
 • Taxatie van (bedrijfs)gebouwen en beleggingsvastgoed
 • Waardebepaling van geplande of gestarte bouwprojecten
 • Taxatie van objecten bij bestemmings- en functiewijziging
 • Waardebepaling van eventuele bijkomende (milieu)effecten

 

De RICS-taxaties van OTN kunnen voor uiteenlopende doelen waardevolle diensten bewijzen, zoals:

 • Als voorbereiding op een transactie (koop/verkoop, maar ook huur/verhuur)
 • Als voorbereiding op te ondernemen activiteiten, waaronder de waardebepaling van een onroerend goed in relatie tot de (voorgenomen) bestemming
 • Als instrument om een goed zicht op de financiële prestaties van een organisatie te krijgen via een correcte waardebepaling van de opgevoerde activa

 

Conform de RICS-normen en -standaarden zal de OTN-taxateur met u als opdrachtgever eerst een checklist doornemen. Hierbij komen thema’s aan bod die mogelijk van invloed zijn op de waardebepaling, zoals huidig en eventueel toekomstig gebruik van het object, omgevingsfactoren enzovoorts. Aansluitend vindt de taxatie zelf plaats. De resultaten worden helder weergegeven in een rapportage, die OTN uitsluitend aan de opdrachtgever presenteert. Het is vervolgens aan de opdrachtgever of het taxatierapport al dan niet aan andere belanghebbenden wordt gestuurd.

 

OTN staat voor een efficiënte organisatie die flexibel en slagvaardig is. Daardoor kan OTN zowel kleine, als middelgrote en (zeer) grote vastgoedobjecten en –projecten taxeren, uiterst professioneel, zonder tijdverlies. 


RICS-taxaties van OTN: Betrouwbaar, valide en consistent.

Vraag nu het gratis boekje aan “Vastgoed en Taxatie” van auteur Herman G.M. Wentzel MRE MRICS RT

Vraag nu een offerte aan voor de taxatie van uw commercieel vastgoed.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Efficiënt en laagdrempelig

 • Voor alle taxaties van commercieel vastgoed
 • Volstrekt onafhankelijk 
 • Onderbouwde taxatie 
 • Ook kleinere objecten 
 • In zeer korte tijd een RICS-taxatie