Onafhankelijke taxateurs van bedrijfsmatig onroerend goed
snel, secuur en scherp

Wanneer voldoet een taxateur aan de RICS-kwalificaties?

Elke taxatie waarop de RICS-standaarden van toepassing zijn, moet worden opgesteld door een RICS-gecertificeerde taxateur. De waardebepaling mag ook door een andere taxateur worden uitgevoerd, maar dan wel onder uitdrukkelijke supervisie van een RICS-gecertificeerde taxateur, die daarvoor ook de verantwoordelijkheid aanvaardt.

 

Onze RICS-taxateurs hebben gespecificeerde opleidings- en competentieniveaus aantoonbaar behaald en zij behouden die niveaus ook aantoonbaar zolang zij hun werk uitvoeren. Hierbij spelen diverse factoren een rol. Ten eerste moet de taxateur (bouw)technische en (bedrijfs)economische kwalificaties hebben opgebouwd op hoog niveau, minimaal hbo, liever nog op academisch niveau. Verder heeft hij of zij al diverse jaren praktische ervaring opgedaan als vastgoedtaxateur. Vervolgens legt de taxateur proeven van bekwaamheid af om lid te kunnen worden van de RICS-organisatie. Pas dan kan hij of zij gecertificeerd RICS-taxateur worden. Het lidmaatschap en het certificaat houden tevens in dat de taxateur gebonden is aan het tuchtrecht van de RICS-organisatie. Klachten over de prestaties van de taxateur worden door de RICS-organisatie beoordeeld, waarna disciplinaire maatregelen kunnen volgen, zoals schorsing.

 

Samenwerking met andere taxateurs

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de inbreng van gedeelde kennis noodzakelijk is, of waarin aanvullende eisen voor onafhankelijkheid worden gesteld. Wanneer een taxateur op een deelgebied stuit waarvan hij/zij onvoldoende kennis heeft, wordt de expertise van een ander ingeroepen. Is die expertise binnen OTN aanwezig, dan wordt hier onmiddellijk gebruik van gemaakt. Wanneer echter een ander bureau moet worden ingeschakeld, dan zullen wij toestemming van de opdrachtgever vragen. In beide gevallen noemt de OTN-taxateur in het taxatierapport altijd de namen van alle taxateurs die aan de waardebepaling hebben meegewerkt.

Vraag nu het gratis boekje aan “Vastgoed en Taxatie” van auteur Herman G.M. Wentzel MRE MRICS RT

Vraag nu een offerte aan voor de taxatie van uw commercieel vastgoed.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Efficiënt en laagdrempelig

  • Voor alle taxaties van commercieel vastgoed
  • Volstrekt onafhankelijk 
  • Onderbouwde taxatie 
  • Ook kleinere objecten 
  • In zeer korte tijd een RICS-taxatie